Nabíjačky


Testovanie nabíjacích batérií je jedným z našich hlavných poslaní. Bohužiaľ, kvalita dobíjania batérie závisí do značnej miery na kvalite nabíjačiek. Každý výrobca nabíjacích batérií má vlastnú značku nabíjačiek a odporúča určitý typ nabíjačky. Niektoré špeciálne batérie (ako napríklad batérie do fotoaparátov, mobilných telefónov a pod.) majú len jeden typ nabíjačky zvyčajne dodávané spolu s prístrojom. V tomto prípade nemôžeme tieto batérie testovať, pokiaľ nám chýba originálna nabíjačka.

Situácia je lepšia v modelárskych batériách. Používame univerzálnu nabíjačku (B6 kompatibilnú) pre všetky typy modelárskych batérií (LiPo, NiMH, LiFe ...). Niektorí výrobcovia môžu odporučiť určité špecializované nabíjačky batérií, s ktorých pomocou je možné dosiahnuť lepšie výsledky.

Na záver je treba spomenúť, že testovanie nabíjacích batérií prináša ďalšiu chybu merania, ktorá súvisí s nabíjačkou. Ak chcete, aby sme pri testovaní dobíjacích batérií dosiahli lepšie výsledky, prosím zašlite nám spolu s batériou aj zodpovedajúcu nabíjačku.